Tính năng

Phần mềm hóa đơn điện tử AInvoice đưa ra những tính năng tiện ích đáp ứng tiêu chuẩn của Tổng cục Thuế

Đăng ký phát hành và tạo lập

Hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế. Cho phép DN tự thiết kế mẫu hoá đơn

Xử lý hóa đơn

Lập hóa đơn thay thế, Lập hóa đơn điều chỉnh, Hủy hóa đơn,…

Xuất và chuyển đổi hóa đơn

Xuất HĐĐT ra tệp theo định dạng chuẩn theo quy định của Tổng cục Thuế. Chuyển đổi HĐĐT sang HĐ giấy

Thống kê báo cáo

hỗ trợ đầy đủ các loại thống kê và báo cáo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

Tích hợp dữ liệu

Tích hợp dữ liệu từ nhiều phần mềm khác nhau: Phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, ERP; CRM; HTKK…

Sao lưu và phục hồi

Có cơ chế sao lưu định kỳ và cơ chế phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố

Tiết kiệm chi phí

Sử dụng Hóa đơn điện tử giúp giảm chi phí hơn so với việc sử dụng Hóa đơn giấy. AInvoice giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về:

  • In ấn Hóa đơn
  • Lưu trữ Hóa đơn
  • Vận chuyển Hóa đơn
Save

Giảm thiểu rủi ro

Các rủi ro liên quan đến hóa đơn có thể gây thiệt hại lớn cho các bên liên quan. AInvoice giúp hạn chế các rủi ro đặc biệt là các rủi ro liên quan đến việc lưu trữ hóa đơn

  • Tránh mất mát, rách, cháy, nhàu nát hóa đơn
  • Tăng cường bảo mật thông tin
  • Tránh giả mạo hóa đơn

Nhanh chóng

AInvoice giúp tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử. Tra cứu Hóa đơn thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi.

  • Tìm kiếm hóa đơn nhanh chóng
  • Giảm thời gian tuân thủ thủ tục hành chính thuế
  • Rút ngắn thời gian thanh toán